Lučka uprava Slavonski Brod

Nedjelja, 25. veljača 2018.

Djelatnosti Lučke uprave Slavonski Brod utvrđene su Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda:

  • organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci,
  • kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta,
  • održavanje zajedničkih građevina na lučkom području,
  • održavanje reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci,
  • izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske,
  • upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja,
  • upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koje je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  • obavljanje stručnih poslova u svezi s davanjem odobrenja,
  • nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama,
  • marketing i promocija luke na transportnom tržištu,
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  • izrada prijedloga planskih dokumenta za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama,
  • tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa,
  • drugi poslovi određeni Zakonom
Nalazite se ovdje: Naslovnica Djelatnosti