Lučka uprava Slavonski Brod

Subota, 20. siječanj 2018.

Djelatnosti Lučke uprave Slavonski Brod utvrđene su Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda:

 • organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci,
 • kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta,
 • održavanje zajedničkih građevina na lučkom području,
 • održavanje reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci,
 • izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske,
 • upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja,
 • upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koje je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • obavljanje stručnih poslova u svezi s davanjem odobrenja,
 • nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama,
 • marketing i promocija luke na transportnom tržištu,
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 • izrada prijedloga planskih dokumenta za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama,
 • tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa,
 • drugi poslovi određeni Zakonom
Nalazite se ovdje: Naslovnica Djelatnosti