Lučka uprava Slavonski Brod

Nedjelja, 17. prosinac 2017.

Analiza tržišta

Prethodna analiza tržišta
Predmet nabave: „Prometnica ulaza u lučko područje“

Objavljeno: 19.09.2017.
Sukladno odredbama članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), naručitelj Lučka uprava Slavonski Brod (dalje u tekstu: naručitelj), prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj stavlja opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 24.09.2017. do 24:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa dokumentacijom stavljenom na raspolaganje uputite na e-mail adresu koja je navedena u Dokumentaciji o nabavi.
Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Lučka uprava Slavonski Brod

Dokumenti za preuzimanje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javna nabava Analiza tržišta