Lučka uprava Slavonski Brod

Nedjelja, 17. prosinac 2017.

Analiza tržišta - 11.10.2017.

Predmet nabave: "Usluge tehničke i administrativne pomoći u provedbi i promidžbi projekta 'Izgradnja i unapređenje infrastrukture u luci Slavonski Brod'"

Objavljeno: 11.10.2017.

Sukladno odredbama članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), naručitelj Lučka uprava Slavonski Brod (dalje u tekstu: Naručitelj), prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, Naručitelj stavlja opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje govora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave.

Savjetovanje traje zaključno do 17.10.2017. te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa dokumentacijom stavljenom na raspolaganje uputite na e-mail adresu koja je navedena u Dokumentaciji o nabavi.

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Lučka uprava Slavonski Brod

Dokumenti za preuzimanje:

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javna nabava Analiza tržišta - 11.10.2017.