Lučka uprava Slavonski Brod

Nedjelja, 25. veljača 2018.

upravaJavna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod osnovana je 2001. godine, a osnivač javne ustanove Lučke uprave Slavonski Brod je Republika Hrvatska.

Zakonom o lukama unutarnjih voda, Vlada Republike Hrvatske osnovala je Lučku upravu Slavonski Brod kao javnu ustanovu za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Savi od 207-467 rkm, a luku u Slavonskom Brodu proglasila lukom od značaja za Republiku Hrvatsku. Vlada Republike Hrvatske je Uredbom o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod odredila lučko područje luke Slavonski Brod otvoreno za javni promet.

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda odredio je Lučku upravu Slavonski Brod kao javnu ustanovu za obavljanje poslova upravljanja lukama i pristaništima na području mjesne nadležnosti Lučke kapetanije Slavonski Brod. U okviru obavljanja svojih djelatnosti, osigurat će trajni i nesmetani lučki promet te nadzirati rad trgovačkih društava koja obavljaju lučke djelatnosti.

Luka Slavonski Brod s utvrđenim lučkim područjem smještena je na lijevoj obali rijeke Save na 363 riječnom kilometru. To je cca 4 kilometra jugoistočno od grada Slavonskog Broda.

Lučko područje prema prostorno planskoj dokumentaciji pripada gospodarsko proizvodnoj zoni. Povezano je cestovnom i željezničkom infrastrukturom s međunarodnim infrastrukturnim koridorima, kao i s gospodarskim subjektima  grada Slavonskog Broda i u regiji.